Μαργαρίνη Butter Dreams Color

Marsa Μαργαρίνη Butter Dreams Color

Εξαιρετικής ποιότητας μαργαρίνη με έντονο χρώμα χρησιμοποιείται όπως ακριβώς το βούτυρο για τη ζαχ/κη

Κατάλληλη για προιοντα που θέλουμε χρώμα και γεύση βουτύρου

Δοχείο 10Kg
Επικοινωνία

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ A.E.
Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Ειδών Διατροφής
Ηλείας 5 - Κ. Οβρυά Πατρών 265 00 Πάτρα
Τηλ.:+30 2610 526001-3
Fax: +30 2610 525970
E-mail:

Social Media