Μαργαρίνη Butter Dreams

Marsa Μαργαρίνη Butter Dreams

Εξαιρετικής ποιότητας μαργαρίνη χρησιμοποιείται όπως ακριβώς το βούτυρο για τη ζαχ/κη

Κιβώτιο 10Kg
Επικοινωνία

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ A.E.
Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Ειδών Διατροφής
Ηλείας 5 - Κ. Οβρυά Πατρών 265 00 Πάτρα
Τηλ.:+30 2610 526001-3
Fax: +30 2610 525970
E-mail:

Social Media