ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ


Με 36% περιεκτικότητα σε κακάο, 41% μαλτιτόλη & 36% βούτυρο κακάο
Με 39% περιεκτικότητα σε κακάο, 35% ζάχαρη & 37% βούτυρο κακάο
Με 39% περιεκτικότητα σε κακάο, 28% ζάχαρη & 46% βούτυρο κακάο
Με 33% περιεκτικότητα σε κακάο, 36% ζάχαρη & 37% βούτυρο κακάο
Με 35% περιεκτικότητα σε κακάο, 40% ζάχαρη & 38% βούτυρο κακάο
Με 33% περιεκτικότητα σε κακάο, 36% ζάχαρη & 37% βούτυρο κακάο
Με 35% περιεκτικότητα σε κακάο, 40% ζάχαρη & 38% βούτυρο κακάο
Με 32% περιεκτικότητα σε κακάο, 43% ζάχαρη & 40% βούτυρο κακάo
  

Επικοινωνία

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ A.E.
Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Ειδών Διατροφής
Ηλείας 5 - Κ. Οβρυά Πατρών 265 00 Πάτρα
Τηλ.:+30 2610 526001-3
Fax: +30 2610 525970
E-mail:

Social Media